Nghệ thuật tâm lý trong bán hàng

Sigmund Freud-Phân tâm học đã hình thành văn hóa tiêu dùng như thế nào? (Phần 1)

Ít ai biết rằng Sigmund Freud, cha đẻ của phân tâm học là người đã đóng góp không nhỏ cho nền văn hóa tiêu dùng ở phương Tây.

Và đây là cách ông và cháu trai mình – Edward L. Bernays, đã thực hiện điều trên:

Lâm Ngọc Vân Anh

Sigmund Freud và cháu trai cùng với một hộp xì gà đã Mãi Mãi thay đổi “cách thức tiếp thị sản phẩm” đến người tiêu dùng tại Mỹ như thế nào?

639px-Sigmund_Freud_LIFE Sigmund Freud, cha đẻ của phân tâm học

Sigmund Freud (1856-1939) là nhà sáng lập của phân tâm học và lý thuyết giải thích về hành vi của con người. Ông là một nhà tư tưởng có ảnh hưởng lớn trong thế kỷ XX. Ông đã dành cả đời mình cho công việc và cống hiến những thành tựu nghiên cứu về tâm lý học của con người.

Ít ai biết rằng Sigmund Freud, cha đẻ của phân tâm học là người đã đóng góp không nhỏ cho nền văn hóa tiêu dùng ở phương Tây.

Và đây là cách ông và cháu trai mình – Edward L. Bernays, đã thực hiện điều trên:

You might get cancer but...uh,  you'll stay slim.

Đối với phụ nữ thì việc chơi…

View original post 1 130 từ nữa